Těžký život v Evropě: Chudoba jako po válce

Potravinová pomoc, kterou rozdává Červený kříž po celé Evropě v rámci boje proti chudobě, je dnes poskytována v takovém rozsahu jako v nelehkých časech po druhé světové válce. Hospodářský úpadek starého kontinentu už postihl miliony lidí. Nejvíce je chudobou zasaženo Bulharsko, Španělsko a Řecko.

Červený kříž distribuuje potraviny pro chudé v 20 zemích Evropské unie. Například ve Španělsku je odkázaných na darované jídlo tři miliony lidí. Loni se tak v této zemi rozšířeno 33 milionů kilogramů potravinových výrobků, přes 20 tisíc osob potřebovalo pomoc při získání vody, elektřiny, nebo při placení nájmu.

Organizace, které dosud dělali sbírky pro země třetího světa se musí stále více zaměřovat na problémy domácích rezidentů. „I střední třída už dnes žádá o pomoc,“ tvrdí mluvčí španělského Červeného kříže Jose Javier Espinosa. Vážným problémem se v zemi stává tzv.. energetická chudoba, když si lidé nemohou v zimě dovolit platit za vytápění svých příbytků. Ze dvou milionů lidí, kterým Červený kříž v roce 2011 pomáhal, neměla dost peněz na vytápění téměř polovina.

Údaje Evropské komise uvádějí, že „vážnou hmotnou nouzí“ trpí 40 milionů občanů EU. Stejný počet lidí si každý druhý den nemůže dovolit mít na talíři maso. Z 500 milionů obyvatel EU je 116 milionů „ohroženo chudobou či sociální izolací.“ Podle zprávy Evropské komise jsou trvalou chudobou nejvíce ohroženi mladí lidé, migranti a rodiče samoživitelé. Z demografického hlediska jsou děti nejohroženější skupinou. Studie ukazují, že děti z chudých domácností mají horší předpoklady při hledání a udržení si práce a uplatnění se v životě.

Téměř třetina dětí v Řecku, Irsku, Portugalsku, Itálii a Španělsku jsou nuceny žít na pokraji bídy. Země, které získaly mezinárodní úvěry dnes vytvářejí generaci nedostatečně se stravujících mladých lidí s nízkou morálku bez vyhlídky na poctivou práci. „Jde o recept, podle kterého nevzniká jen jedna ztracená generace v Evropě, ale hned několik,“ tvrdí představitelé globální charity.

Od roku 2010 Řecko, Irsko, Portugalsko a Španělsko dostaly desítky miliard úvěrů od Evropské unie a Mezinárodního měnového fondu. Na oplátku museli škrtnout výdaje a zvýšit daně. Ve všech zmíněných zemích roste podíl dětí žijících na pokraji bídy. Údaje Evropské komise poukazují na skutečnost, že v roce 2011 bylo více než 30 procent dětí ve Španělsku a Řecku ohrožených chudobou. Jde o čtyřprocentní nárůst oproti roku 2005. Portugalsko bylo v roce 2011 na úrovni 28,6 procenta. V Irsku bylo v roce 2010 37,6 procenta dětí ohrožených chudobou av Itálii 28,9 procenta.

Údaje Evropské komise uvádějí, že „vážnou hmotnou nouzí“ trpí 40 milionů občanů EU. Stejný počet lidí si každý druhý den nemůže dovolit mít na talíři maso. Z 500 milionů obyvatel EU je 116 milionů „ohroženo chudobou či sociální izolací.“ Ani v USA není situace velmi lichotivá. Na potravinové lístky je tam odkázaných 47 milionů lidí, což je v přepočtu asi každý sedmý člověk. Podle zprávy Evropské komise jsou trvalou chudobou nejvíce ohroženi mladí lidé, migranti a rodiče samoživitelé.

Rumunská pobočka Červeného kříže poskytuje potravinovou pomoc založenou na darech od roku 2009. Tři miliony lidí zde žijí v absolutní chudobě a 40% populace v chudobě relativní. Dobrovolníci v Rumunsku loni rozdali více než 500 tisíc kilogramů potravin více než 81 tisícům rodinám v nouzi.

Řešením nelehké situace by mohlo být plošné zavedení minimálních mezd, které by garantovaly slušné živobytí. Ve Španělsku tato mzda dnes dosahuje zhruba 750 eur, což se vzhledem k 26% nezaměstnanosti utrácí svému účinku. V Bulharsku je minimální plat okolo 150 EUR měsíčně.

Od začátku krize v roce 2008 se podle Evropské komise riziko chudoby zvýšilo v téměř polovině z 27 členských států unie. Nejvíce se situace zhoršila v Bulharsku, kde je bídou či sociální izolací ohrožen každý druhý občan. Mezi evropskými státy panují velké rozdíly. Zatímco Německo zůstalo relativně ušetřeny, v Řecku si stále více lidí nemůže dovolit platit zdravotní pojištění. V Itálii narůstá počet bezdomovců, především z neúplných rodin, kde otcové, jako živitelé rodiny, ve snaze udržet základní životní úroveň svých dětí často končí na ulici.

Sociálními důsledky hospodářské krize v Evropě se zabývá i Evropská komise, která prostřednictvím svého předsedy vyzývá členské státy, aby nepřestávali s reformami, protože ty konečně začínají přinášet své ovoce.

zdroj openiazochzoznam.sk

Bookmark and Share
Doporučujeme

Komentáře uzavřeny.