SR vyčerpala ze zdrojů EU ke konci listopadu přes 36 %

Slovensko vyčerpalo z peněz Evropské unie v současném programovém období ke konci listopadu 4,164 mld. eur, což je 36,22 % z celkové částky ve výši 11,498 mld. eur. Ve srovnání s říjnem se čerpání evropských peněz zvýšilo o 157 mil.eur, resp. o 1,37 procentního bodu.

Vyplývá to z informací, které v pondělí zveřejnilo Ministerstvo financí ČR. Vzhledem k možnosti předběžného financování příjemců ze státního rozpočtu, prostředky poskytnuté příjemcům na realizaci projektů dosáhli ke konci listopadu celkový objem 4,507 mld. eur, což je 39,20 % z celkového závazku.

Ve smyslu platné legislativy se ke konci tohoto roku sleduje plnění vůči závazku roku 2009, který je u většiny operačních programů na národní úrovni vyčerpaný na 100%. Výjimkou jsou Operační program Vzdělávání za cíl 1 s čerpáním na úrovni 83,62 % a Operační program Informatizace společnosti s čerpáním 83,64 %.

Závazek roku 2010 je na národní úrovni vyčerpaný na 100 % za regionální operační program, jakož i programy zdravotnictví, technická pomoc, konkurenceschopnost a hospodářský růst, zaměstnanost a sociální inkluze, Jihomoravský kraj a Doprava za fond soudržnosti a program životní prostředí za Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF). V rámci programu Doprava je čerpání závazku za ERDF na úrovni 96,41 %, programu životní prostředí za fond soudržnosti na úrovni 77,09 %, programu výzkum a vývoj na úrovni 58,29 % a programu vzdělávání za cíl 2 na úrovni 26,67 %.

zdroj topky.sk

Bookmark and Share
Doporučujeme

Komentáře uzavřeny.