Co je třeba znát při výběru povinného ručení

Povinné ručení se řadí mezi pojistky, které je nutné si uzavřít v případě vlastnictví jakéhokoli motorového vozidla a jeho provozu na tuzemských komunikacích. Povinné ručení se řídí přesně danými pravidly. Jsou v nich i mnohé výluky, o nichž spousta z nás vůbec nic neví. Jsou dány v zákonu 168/1999 Sb. pojednávajícím o povinném ručení. Právě v tomto zákonu je přesně stanoveno, jestli pojišťovna plní závazky vůči svým klientům, anebo nikoliv. Mimo jiné se v tomto zákoně také dozvíme, jestli je konkrétní pojištěný člověk oprávněn požadovat uhrazení vzniklé škody po samotném viníkovi nehody. Povinné ručení je zkrátka upraveno zcela jasnými pravidly, kterými by se každý pojištěnec měl řídit. Podívejme se na ně tedy poněkud podrobněji.

Co nemusí pojišťovna hradit?

Pojišťovna nemusí hradit náklady vzniklé na vozidla v několika následujících případech. Jedná se především o újmu, která se vztahuje k řidiči daného vozidla, díky kterému došlo k nehodě. Pokud tedy řídíte a způsobíte dopravní nehodu, pak si škodu na vlastním vozidle budete muset zaplatit sami. I proto je ostatně optimální uzavřít si havarijní pojištění. Pojišťovna také není povinna řešit povinné ručení z hlediska vzniklé škody tehdy, když vznikla na dalším vozidle, jež je součástí stejné soupravy. Typický je v tomto ohledu především přípojný vozík anebo jiné nemotorové vozidlo. Pokud vznikne škoda při manipulaci s nákladem automobilu, který stojí, pak se na něj také nevztahuje pojistné plnění. Pojišťovna také nehradí škodu, která vznikne v případě manželských závazků. Výjimkou může být pouze újma spjatá s úrazem anebo se smrtí osoby. Dále pojišťovna nevyplácí jakoukoli škodu, která se stane při provozování konkrétního vozu při automobilových anebo jiných závodech motorových vozidel. Samozřejmostí je i absence vyplacení finančních prostředků u dvou či více vozidel, které vlastní jedna a tatáž osoba.

Další situace, kdy pojistitel nemusí vyplácet náhradu škody

V současné době je výběr povinného ručení opravdu pestrý, nicméně pojistitel nemusí vyplatit povinné ručení konkrétními pojištěnci i v několika dalších případech. Typická je především situace, kdy si pojištění škodu způsobí záměrně sám za účelem vlastního obohacení. Dále se jedná o situaci, při které se řidič motorového vozidla odmítne podrobit dechové anebo krevní zkoušce, která by mohla prokázat přítomnost alkoholu anebo jiných omamných a psychotropních látek. Dále má pojištěnec problém i v situaci, kdy se stane viníkem dopravní nehody a neohlásí ji na příslušná místa. To samé pletí i v případě, že odmítne vyplnit záznam o dopravní nehodě a nespolupracuje s policií, čímž maří celý průběh vyšetřování. Tento případ je pojišťovnou také považován za takový, při které se nevyplácí finanční náhrada v rámci povinného ručení.

Bookmark and Share
Doporučujeme

Komentáře uzavřeny.