Chcete začít podnikat?

Pokud jste se rozhodli podnikat, můžete tak učinit cestou založení společnosti. Můžete tak učinit prostřednictvím některé z obchodních společností, například společnosti s ručením omezeným.

Pokud jste se rozhodli podnikat, můžete tak učinit cestou založení společnosti. Můžete tak učinit prostřednictvím některé z obchodních společností, například společnosti s ručením omezeným. Nezapomínejme na to, že každá společnost musí mít zajištěno vedení účetnictví, v případě společnosti s ručením omezeným, podvojného účetnictví. Je také velmi dobré zaregistrovat si svou doménu, pokud chceme být úspěšní. Na začátku je důležité stanovit, zda společnost zakládá jedna osoba nebo více osob, společníků. Pokud se jedná o jednu osobu, důležitým dokumentem je zakladatelská listina, pokud jde o více osob, společenská smlouva. Společníci ji podepisují před notářem.

Aby podnikatel mohl začít provozovat svou činnost, musí získat oprávnění k živnostenské podnikání, kdysi nazývané jako živnostenský list. Dokument se vystavuje na jednatele společnosti a na předmět činnosti podnikání. Vystavuje ho obor živnostenského podnikání obvodního úřadu místně příslušného podle sídla společnosti. K jeho vydání je třeba předložit několik dokumentů: kopii zakládací listiny či společenské smlouvy, pokud je předmětem činnosti vázána živnost, tak doklady prokazující odbornou způsobilost, notářsky ověřené zplnomocnění pro toho, kdo živnost vyřizuje, správní poplatek za každý předmět živnosti.

Důležité je také prohlášení správce vkladu, že složil svůj vklad a také vklady ostatních společníků byly složeny k jeho rukám. Následuje zápis do Obchodního rejstříku. Zde je také důležité vyplnit příslušný formulář, doložit požadované přílohy a žádost podat u okresního soudu v sídle kraje. Nesmíme zapomenout ani na to, že každou novou společnost třeba registrovat i na daňovém úřadě, a to zvlášť na každý druh daně. Asi každý by raději vlastnil daňový ráj.

Náš tip: Pokud ve vaší firmě vlastníte služební vozidla, nezapomínejte, že je nejvyšší čas přezout letní pneumatiky za zimní.

zdroj peniaze.sk

Bookmark and Share
Doporučujeme

Komentáře uzavřeny.