Uloženo v rubrice: ‘Česká národní banka’

Česká národní banka

Nejvyšší banka v naší republice, která dohlíží na všechen finanční trh v zemi, to je Česká národní banka. Je to vlastně jakýsi veřejnoprávní orgán, který má ve své kompetenci spravovat veškeré finanční transakce a to v rozsahu stanoveném zákonem. Její činnost může kontrolovat a zasahovat do ní pouze zákon. V praxi to znamená odbornou péči s majetkem, jež jí svěřil stát. Jejím hlavním cílem je udržení hospodářského růstu, čímž se vlastně liší od ostatních bank.

Česká národní banka zajišťuje vydávání bankovek a mincí. V její kompetenci je vydávání i mincí pamětních. Banka se dále stará o běžné finanční oběživo, to znamená, že ho buď stahuje nebo naopak pouští do oběhu. Žádná jiná banka tyto kompetence nemá. Národní banka dále spravuje zásoby peněz, zajišťuje veškeré potřebné přípravy platidel, jejich výrobu a dodávky. Jako další je její úkol bojovat proti padělání peněz a realizaci ochrany proti tomuto trestnému činu.

Chcete vyjet na dovolenou do zahraničí a zajímají vás kurzy měn? Potom se podívejte na webové stránky této banky a najděte si na nich Česká národní banka kurzy. Najdete zde vždy právě aktuální měny všech států a jejich platidel, které uvádějí banky a směnárny a to včetně jejich pětidenní historie. Tu lze získat kliknutím na dané datum nad tabulkami s těmito kurzy. Po tomto kroku se dostanete do nabídky, jejíž stránka Nejlepší kurzy se okamžitě aktivuje.

Pokud tedy potřebujete tyto informace, otevřete si na jejich webových stránkách – Česká národní banka kurzovní lístek a hned budete vědět, jak si která měna stojí a za kolik je možné si ji vyměnit. Pokud obchodujete s cennými papíry, je tento kurzovní lístek pro vás naprostou nezbytností. Na jejich stránkách najdete kromě kurzovních lístků ještě spoustu dalších, velmi zajímavých a podrobných informací, potřebných nejen pro výměnu peněz, ale i pro jiné věci.

Bookmark and Share